Kalça Protezi


 

KALÇA EKLEMİ KİREÇLENMESİ KALÇA PROTEZ AMELİYAT

Eklemler vücuda uzuvlarına hareketini sağlayan kısımlardır ve   kemiklerin birbirleriyle  birleşen kısımlarınca oluşturulur. Oynar eklemler,  yarı oynar eklemler  ve  oynamaz eklemler olarak üçe ayrılır. Ayrıca vücutta bulunduğu bölgeye göre  özel isimler alır ve  değişik yapıda bulunurlar.  Kalça  eklemi   top (ball) ve  bunu saran oyuk (socet)  tarafından oluşturulan, vücudun en geniş hareket açıklığı olan eklemlerden biridir.  Eklemler eklemi oluşturan kemikler , eklem içersindeki kemik yüzeyleri  örten kıkırdak katman ve bunları saran eklem kapsülü  ve bağlar tarafından oluşturulur. Eklem kapsülünün iç yüzünde eklemin  beslenmesini saglayan sinovia  adıverilen eklem zarı ve ayrıca kapsülün içersinde sinovianın salgıladığı eklem sıvısı mevcuttur. Kıkırdak yüzeyler kemik uçlarına birbirinin üzerinde kaymasını sağlayan kaygan yüzeyler oluşturur ve kıkırdaklar ayrıca içinde hapsettiği yüksek sıvı miktarı nedeniyle yük taşıma  özelliğine sahiptir. Ayrıca eklemler stabil yapılardır. Kemik uçları birbirinin üzerinde kayma ve dönme  hareketleri yaparken birbirlerine  göre  bulundukları konumu belirli limitler içersinde korurlar. 

Kireçlenme  (Arthrosis):
Eklemin hareket kabiliyetini kaybetmesi ve hareketlerin ağrılı olma durumunu ifade edenbir durumdur.  Hareket kabiliyetini kaybetme  ilk önce eklem sıvısının artması , eklem kapsülünün kalınlaşması daha sonra kıkırdak yüzeylerindeki kıkırdak yaralanması ve  kıkırdak kayıpları, ileri aşamada eklem yüzeyleri kenarlarında yeni kemik oluşumu ile sonuçlanan bir  süreçtir. İleri aşamada eklem yüzeylerinde kıkırdak tamamen kaybolabilir ve eklemi çevreleyen kapsül kemikleşerek  eklemi oluşturan iki kemik birbirine kaynamış izlenimi vermektedir. Erken evre kireçlenme hastalarında, artroskopik olarak yapılan diz içersinin temizlenmesi ilemi, özellikle mekanik bir takılma hissi yaşıyan hastalarda faydalı olmaktadır.

 

Kireçlenmenin önlenmesi ve tedavisi

Kireçlenme eklemin kıkırdak kemik, kapsül , eklem zarı ve eklem sıvısının tamamının etkilendiği ve sebep sonuç ilişkisinde bulunduğu bir durumdur. Eklem  sıvısının yapısının ve miktarının değişmesi eklem hareketlerini kısıtlayarak ve eklem kıkırdağının beslenmesini ve kıkırdak yapı ve dayanıklılığını bozarak kireçlenmeye sebep olabilir.  Eklemin stabilitesinin bozulması eklem kıkırdağına binen yüklerin değişmesi aşırı yüklenme ve uygun olmayan sürtünmelere yol açarak kireçlenmeye sebep olabilir. Ayrıca eklemin hareket kuvvetlerini ve hareketin koordinasyonu (yönetilmesi) sağlayan kasların boyu  gücü ve bunları yöneten sinir  fonksiyonları da kireçlenmenin oluşmasında etkili ikincil sebeplerdir. Kireçlenme  daha çok  sonucun görüldüğü kıkırdak yüzey üzerine  ve eklem aralığına odaklanmıştır. Çünki  kireçlenmenin  klinik değerlendirilmesinde   kullanılan röntgen tetkikinde görüntülenmeye çalışılan  kıkırdak yüzeylerdir.  Sonuçta  kireçlenme kıkırdağın bozulmasıdır ve bu bozulma  anormal kıkırdağın normal  yüklere  dayanamayarak bozulması veya  normal kıkırdağın anormal yüklenmelere dayanamayarak bozulması  şeklinde bir sebep sonuç ilişkisi söz konusudur. 

 

Kireçlenme  birçok faktörün etkilediği bir inflamatuar değişikliktir. Bu sebeptedir ki  tedaviside  her bir faktöre yönelik yapılmalıdır. Hekiminiz   kireçlenmeye  sebep olan faktörleri tespit ederek sebebe yönelik bir tedavi uygular. Örnegin kalça eklem çevresinde oluşmuş bir kasılma hareket kısıtlılığı mevcut ise bunun yol açacağı aşırı yüklenmeler düzelten  ve  kıkırdak beslenmesini arttıracak hareketleri  kazanabilmek için Fizik tedavi  ugulanabildiği gibi, romatizmal bir hastalık mevcut ise buna yönelik  ilaç tedavisi uygulanabilir. Doğumsal bir kalça eklem bozukluğu  ( eklem çıkığı , örtüm yetersizliği ve  eklem sıkışma sendromu) var ise  buna yönelik kireçlenmeyi önlemeyi amaçlıyan eklem koruyucu cerrahi tedavi  ugulanabilir. Ayrıca tüm kireçlenmelerde kıkırdak yapımını uyarak glukozamin ve kondroitin   hapları kullanılabilir.  Oluşmuş bir kalça eklem  kireçlemesinin tedaviasi   ise  kalça protez uygulamasıdır.  Tecrübeli ellerde uygulandığında kalça eklem protezi normal bir  kalça ekleminin yatığı her türlü hareketi  sorunsuz olarak yapabilir. Protez uygulaması  bozulmuş olan eklemin  suni bir eklem ile değiştirilmesidir .