Kemik İliği Nakli


Kemik iliği nakli nedir? Nasıl Yapılır?

Kemik iliği, dolaşımdaki kan hücrelerinin üretim merkezidir. Çeşitli nedenlerle kemik iliğinde kan hücreleri üretim kusuru olması ya da hatalı çalışma söz konusu olması halinde kemik iliğinin yok edilmesi ve yeniden yapılanması hedeflenir.

Kötü niyetli bazı hastalıklarda kemoterapi olarak isimlendirilen ilaçların etkisi ilaç dozunun yükseltilmesi ile artmaktadır. Öte yandan çok yüksek dozda verilen kemoterapi kemik iliğini tamamı ile çalışamaz hale getirmektedir. Kemik iliği nakli yüksek dozda kemoterapi uygulanabilmesi böylelikle daha iyi hastalık kontrolü sağlama (şifa) şansı sunan bir tedavi şeklidir. 

Kemik iliği nakli öncesi hangi koşullar aranır?

İşlem bir tedavi şekli olduğundan bu tedavi ile ortaya çıkacak istenmeyen etkilerin sıklığını ve derecesini azaltma adına nakil öncesi genel bir sağlık kontrolü yapılır. Kalp, akciğer işlevleri kontrol edilir. Bulaşıcı hastalık taraması, gizli belirti vermemiş sinüzit ve diş sorunları olup olmadığı araştırılır.

Kemik iliği nakli nasıl yapılır?

Toplanan kök hücreler bir torba içerisinde ya hemen toplanır toplanmaz (bu şekil başkasından yapılan kök hücre naklinde uygulanır) ya da dondurulup, saklanıp gerektiği zaman verilmek üzere (kendi kök hücre kaynağından yapılan kök hücre nakillerinde kullanılan yöntemdir) toplanır. Kemik iliğini oluşturacak kök hücreler damar yoluyla kan verir gibi verilir. Hücreler kendi üzerindeki işaretleyiciler aracılığıyla kemik iliğini bulur ve yerleşir. Burada üretime başlar.