Kök Hücre Tedavisi


 

Kök hücre : Kök hücreler yeni saglıklı doku oluşmasına ve yaralanmış bozulmuş dokuların tamir edilmesine yardımcı olan vücudun üretrici hücreleridir.

Kök hücreler, diger hücrelerden kendini yenileyebilme, uzun yaşayabilme (divide),belirli şartlarda degişime ugrayarak fonksiyon gösteren kalp hücresi, karaciğer hücresi, yağ hücresi, kemik, kıkırdak hücrei gibi hücrelere başkalaşabilmeleri diğer hücrelerden ayrılırlar. Bir hücrenin degişik hücrelere değişebilme yeteneğine multipotent hücre adı verilmektedir.

Bilim adamlarının kökhücre başkalaşmasını kontrol edebilmeyi ögrenmesi birçok ciddi hastalık ve yaralanmanın tedavi edilebilmesi fikrini doğurmuştur.

Kaç çeşit kök hücre vardır ?

Bilim adamları iki tür kök hücre ile çalışırlar. Embiryonik ve erişkin kökhücreler. Erişkin kök hücreler ortopedik araştırmalarda kullanılan kök hücredir.

Embiryonik hücreler temel olarak labratuar çalışmalarında kullanılır.Erişkin hücreler yaşayan insan dokularından alınırken embiryonik kökhücreler labratuarda döllenen insan yumurtasından 4. ve 5. günlerde alınarak labratuar şartlarında kültüre edilerek üretilirler.

Embiryonik kök hücrele puliripotent hücre olarak adlandırılan ve vücuttaki her çeşit hücreye dönüşebilme yeteneği olan hücrelerdir.Ortopedik cerrrahların kullandığı çogunlukla erişkin tip kök hücredir.

Çogunlukla kullanılan kemik iliğinden elde edilen ve iki tip kök hücre mevcuttur. Hematopoietic (kan yapıcı hücreler ), ve mesenkimal kök hücreler mesenkimal kök hücreler uygun çevrede kas iskelet sistemini oluşturan (kemik, tendon, eklem kıkırdağı, bağlar ve kemik iliği) hücrelere başkalaşabilen kök hücre tipidir.

Son 10 yıldakiçalışmalar erişkin kök hücrelerin kemik iliği dışında , beyin, diş pulpası,saç folikülü cilt karaciger, kas hücresi kandamar duvarı ince bagırsak ve pankreasta bulunduğunu göstermiştir .

Sonzamanlarda çalışılan diger bir kök hücre ise tümörlerin büyümesini sağlayan kanser kök hücresidir. Normal ve kanser kökhücrelerinin başkalaşım ve çoğalmalarını yönetem network kontrolünü sağlayan moleküller ve sinyallerin karşılaştırılması, kanserin önlenmesi konusunda bize değişik tedavi yöntemlerinin gelitirilmesine yarayacağı düşünülmektedir.

Erişkin kök hücreleri nasıl elde edilmektedir ?

Erişkin tip kök hücreler çogunlukla leğen kemiğinin iliğinden kemiğin içine yerleştirilen özel bir iğne yardımı ile çekilerek elde edilmektedir . Enjektör içersine çekilen kemik iligindeki kök hücreler özel yöntemler ile saflaştırılır.

Kök hüçreleri özel doku ortamlarına konulduğunda, aktive edilirler ve ikinci jenerasyon( progenitör ) üreyebilen kökhücreleri oluştururlar. Üreyebilen kökhücreler tekrar ana hücreye başkalaşım gösteremezler.

Kök hücre araştırmalarının ne hangi hastalıklarda yararlı olacağı düşünülmektedir ?

Gelecekte geniş bir yelpazedeki hastalıklar ve travmatik yaralanmalar sonucu oluşmuş problemlerin çözümünde kök hücre bazlı hücre tedavilerinin kullanılacagı düşünülmektedir. Kök hücrelerinin büyük jenerasyon potansiyelleri sayasinde organ nakil için gerekli organların, parkinson hastalığı, Alzhaimer haslığı, kireçlenmeler, romatoid artrit, spinal kort yaralanmaları, inme, yanık, kalp hastalıkları ve şeker hastalıgının tedavisinde kökhücre tedavisinin çözüm olacağı öngörülmektedir.

Hayvanlar ile labratuarlarda yapılan çalışmalarda elde edilen başarılar sonrasında sınırlı insan uygulamaları yapılmıştır. Bilim adamları kökhücrelerinin başkalaşımındaki kompleks yapı ciddi medikal bozuklukların düzeltilmesinde büyük potansiyel taşımaktadır.

Ayrıca kök hücre biyologları kök hücre başkalıaşımını anlayarak yeni ilaçların ( kanser tedavisi ) geliştirilmesinde ve bunların test edilmesinde kullanılacağına inanmaktadırlar.

Kas iskelet sisteminin rahatsızlığında kullanılan kök hücre tedavisindeki örnekler nelerdir ?

Kemik kırıklarının ve kaynamıyan kırıkların tedavisi,

eklem kıkırdagının yeniden oluşturulması,

tendon ve ligamanların bozukluk ve yaralanmalarının iyileştirilmesi